Házassági vagyonjog, családjog

Az új Ptk. hatályba lépésével lényeges változások következtek be a házassági vagyonjog területén is. Fontos, hogy előtérbe került a házassági vagyonjog szerződés intézménye, melyben a házasulók és a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség időtartamára rendezhetik.

Különösen érdemes élni ezzel a lehetőséggel, ha számottevő személyes vagyonról van szó, ide értve akár ingatlant, üzletrészt, vagy nagy értékű befektetéssel kombinált életbiztosítást. Amíg rendben működik a házasság, addig természetesen nem kerül elő, azonban ha a jövőben a felek útjai elválnak egymástól, a házassági vagyonjogi szerződés jelentősen megkönnyíti a vagyoni viszonyok rendezését.

Mindenképp indokolt a házassági szerződés, ha a felek közül valamelyik fél jelentős saját vagyonnal rendelkezve kerül a kapcsolatba. A szerződéskötési szabadság alapján a felek alapvetően maguk választhatják meg, hogy milyen típusú szerződést kötnek, az új Ptk. Családjogi Könyve ugyanakkor rögzít bizonyos típusszerződéseket. Ilyen típusok a vagyon-elkülönítési rendszer, illetve a közszerzeményi vagyonszerződés is, amely új jogintézménynek minősül.

Bizonyos esetekben tehát, ha van miről, akkor mindenféleképpen érdemes házassági szerződést kötni, így lehetőség van elkerülni a későbbi, hosszadalmas és költséges bírósági eljárásokat.  A házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

A fentiek nem minősülnek ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban kérem egyeztessen időpontot.