Követelésbehajtás, csőd- és felszámolási eljárások joga

A követelésbehajtás a lejárt teljesítési határidejű tartozások behajtását, illetve a behajtás megkísérlését jelenti.

A követelések behajtásának eszközei alapvetően különböznek magánszemélyekkel szembeni, illetőleg gazdasági társaságokkal szembeni követelések esetében. Mindkét esetben célszerű előzetes figyelmeztetéssel felszólító levelet küldeni annak érdekében, hogy a további eljárás elkerülhető legyen. A felhívás sikertelensége esetén magánszemélyek és gazdasági társaságok esetében fizetési meghagyásos eljárás megindítására van lehetőség, ezen túlmenően gazdasági társaságok vonatkozásában felszámolási eljárás megindítása is eredményre vezethet.

A fentiek nem minősülnek ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban kérem egyeztessen időpontot.