Öröklési jog

Az öröklés rendjét elsősorban az örökhagyó végakarata határozza meg.

Az örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet. Végrendelkezni személyesen, közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet, szóbeli végrendelkezésnek kizárólag törvényben meghatározott esetekben lehet helye. A törvény csak akkor jelöli ki az örököst, ha az örökhagyó örökösnevezési jogával nem élt, vagy örökösnevezése a hagyatékot nem meríti ki. Az öröklés törvényileg szabályozott rendje tehát csak ebben az esetben meghatározó. Törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke. Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, illetőleg egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

A fentiek nem minősülnek ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban kérem egyeztessen időpontot.